7. Függelék. Klaszteranalízis

Ebben a függelékben a K-Means klaszterelemezést mutatjuk be. A függelék végén megemlítjük, hogy a kötetben található utolsó klaszterelemzést, a mintába került országokat egy mintaként kezelve hajtottuk végre. Lehetséges-e az ESS országokat azonos földrajzi, kulturális egységként kezelni. Ha igen miért, ha nem miért nem?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.