6. Függelék. Kategoriális változók főkomponens-elemzése

Ebben a függelékben azzal foglalkozunk, hogy miként lehetséges közepes nagyságrendű esetszámok mellett (1000-3000), kategoriális változókban mért válaszmintázatok elkülönítése. Van-e egyszerűbb eszköz a típusos válaszmintázatok elkülönítésére a vizsgálat során használt kategoriális változók főkomponens-elemzésénél.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.