4. Függelék. Regresszió-analízis

Ha a variancia-analízis során felmerült az okság kérdése, akkor a regresszió-analízis esetében talán még kézenfekvőbb a kérdés, hiszen az útmodellek esetében már nem csak két változó közötti összefüggéseket elemzünk, hanem a függő változót oksági térbe helyezve az okok útját is nyomon kísérjük. Van-e véletlen, vagy mindennek oka van?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.