3. Függelék. Variancia-analízis

Ebben a függelékben a variancia-analízist mutatjuk be röviden. Amennyiben csak átlagok összehasonlítására használjuk a variancia-analízist, lehet-e értelme annak, hogy nem feltételezünk kauzális kapcsolatot a kategoriális és a magas (ordinális, intervallum mérési szintű) változók között? Gyakran beszélünk ok-okozati kapcsolatról. De mi is az okság?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.