V.7. Értékrendek és országok

Az európai adatok vizsgálata során bemutatott dimenziókat ebben az alfejezetben együttesen kezeljük. Három értékrend különült el (klaszteranalízis). Az első értékrend a „szenvedők” címkéjét kapta, hiszen akik ezt az értékrendet követik, etatisták, nem bíznak meg az emberekben, nincs munkahelyi autonómiájuk, intoleránsak, ugyanakkor altruisták és igen konformak. A „szenvedők” a teljes európai lakosság 36%-át jelentik. Ennek az értékrendnek a követőinél 10 %-al kevesebben vannak a „lázadók”, akik igen hasonlóak a „szenvedőkhöz”, azzal a különbséggel, hogy elutasítják az altruizmust, az etatizmust és a konformizmust is. A legnemesebb értékrendet követőket „cselekvőknek” neveztük, ugyanis ennek az értékrendnek meghatározó eleme az igenlés: kitüntetett helyen található benne az individualizmus, az altruizmus-univerzalizmus, a munkahelyi autonómia, a bizalom és a tolerancia. Azaz a cselekvők individualisták, s ezzel együtt megbíznak az emberekben, fontos nekik, hogy odafigyeljenek másokra és környezetükre, elfogadják az embereket olyannak, amilyenek. Ugyanakkor nem konformak és nem etatisták. Arányuk a teljes mintán belül: 38%.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.