V.6. Egyén és társadalom

A kultúra értékeket közvetít, de az értékek nem teljesen statikusak, hiszen azáltal, hogy interiorizáljuk az értékeket, saját magunk személyiségéhez is illesztjük. Ezzel együtt az értékek a lélek legnehezebben változó részei, melyek nagymértékben a kultúrában gyökereznek. Az értékek teremetik meg a kapcsolatot az egyéni psziché és a kultúra (közösség, társadalom) között.

Az ESS felmérésbe Schwartz értéktesztje került, melyet kiváltképpen alkalmasnak tartunk mind az egyén, mind a kultúra vizsgálatára. Levezethető-e az egyéni értékrendek összességéből, a kultúra által „előírt” értékrend? Az értékteszt alapján három nagyobb értékosztályt különítettünk el a mintába került európaiak válaszai alapján: altruizmus- univerzalimus, individualizmus, konformizmus.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.