V.5. Tolerancia

Az internethasználók jobban elfogadják az embereket olyannak, amilyenek mint az internetet nem használók. Mind a szexuális mássággal, mind a kulturális mássággal szemben befogadóbbak az internethasználók. Az internethasználókra inkább a xenofilia, míg az internetet nem használókra inkább a xenofóbia jellemző. Lehet-e egy olyan ország versenyképes a XXI. századi Európában, mely a 20 európai ország közül az utolsó helyen található a szexuális másság, a külföldi állampolgárok letelepedésének elfogadása, és a bevándorlás kulturális, gazdasági és társadalomlélektani hasznainak felismerése alapján? (Magyarország lakosságának toleranciaszintje valamennyi mintába került ország közül a legalacsonyabb: közel egyharmada a Svédország lakosságának toleranciaszintjéhez képest.) Azt akarjuk, hogy bezárkózzon Magyarország a Trianoni határok közé és Európa skanzenje maradjon?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.