V.4.1. Szociális bizalom és internethasználat

A szociális bizalom nagymértékben összefügg az internethasználattal. Ahogy a magyar felmérés adataiból láthattuk, az internethasználók inkább, míg az internetet nem használók kevésbé bíznak meg az emberekben. Egész Európában így van ez mind az egyének, mind az országok szintjén. Minél magasabb egy országban a szociális bizalom átlagos szintje, annál magasabb a napi rendszerességgel internetet használók aránya. Azért bíznak meg jobban az észak- és nyugat-európai országok állampolgárai az emberekben, mert internetet használnak, vagy a kultúra közvetítette szociális bizalom magasabb szintje okozza, hogy magasabb ezekben az országokban a napi rendszerességgel internetet használók aránya?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.