IV.3. A láthatatlan fal

Nem szakadék, hanem láthatatlan fal választja el az internetezőket a nem internetezőktől. E fal téglái az értékek. Autonómia, anti-etatizmus, tolerancia, szekularizáció, globalizmus, bizalom a fal egyik oldalán, heteronómia, államszomj, intolerancia, transzcendencia, „Heimat” a fal másik oldalán. Lehetséges-e, hogy végérvényesen internethasználókra és internetet nem használókra szakadjon szét a társadalom? Ha nem, akkor hogyan lesz egy internetet nem használóból digitális bevándorló? Mikor és miért kezdett el internetet használni?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.